Una matinée romàntica al Museu de la Música de Barcelona

Teclat piano anònim del s. XIX El lloc és íntim, color vermell, familiar. Han posat cadires, tantes com hi caben. El meu home (m’agrada dir-li així) s’afanya a deixar-ho tot impecable: l’harmonització està feta, ha acabat d’afinar, a veure si aguanta, a veure si no es desafina cap nota, posa la tapa i el faristol, […]